Tag: Havsbaserad vindkraft

Sista dag att teckna via förvaltare såsom Avanza, Nordnet och depåer på banker

Teckning via Avanza, Nordnet och andra förvaltare stänger idag 13 december. Styrelsen i Flowocean AB (publ) har den 14 november 2023 beslutat om att genomföra en företrädesemission. Det är även möjligt för nya investerare att teckna sig för aktier, antingen via Avanza, Nordnet eller Hagberg & Aneborn.  Teckning via bank och förvaltare kan göras till…
Read more

Stockpicker intervjuvar Flowocean

Nu kan du läsa en intervju med Flowoceans VD, Cristoffer Kos som publicerats på Stockpicker. Vi agerar i en bransch under kraftig tillväxt med stark underliggande drivkraft. I Sverige pågår en snabb utveckling av befintliga och nya industrier samt elektrifiering av transportsektorn. Detta kräver stor tillgång till utsläppsfri el som därmed måste byggas ut i…
Read more

Snillrik svensk innovation skapar nya möjligheter för havsbaserad vindkraft

Cristoffer Kos, VD Flowocean AB Med stor innovationskraft har det svenska teknikbolaget Flowocean utvecklat ett unikt flytande fundament för havsbaserad vindkraft. Nu avser bolaget ta in kapital i en företrädesemission (pre-IPO) för att på allvar utmana branschens traditionella lösningar. Marknadspotentialen är mycket stor. “Vår patenterade lösning är utvecklad från grunden för att vara kostnadseffektiv och…
Read more