Month: November 2023

Flowocean i Börsvärlden

Idag kan ni läsa om Flowocean på Börsvärlden där vår VD beskriver bolaget och pågående nyemission. Vi har flera tydliga triggers i närtid såsom certifiering och samarbetsavtal. Vi agerar dessutom i en bransch under kraftig tillväxt med stark underliggande drivkraft. I Sverige pågår en snabb utveckling av befintliga och nya industrier samt elektrifiering av transportsektorn.…
Read more

Styrelsen i Flowocean AB (publ) har den 14 november 2023 beslutat om att genomföra en företrädesemission

Uppdatering: Memorandum har offentliggjorts, för mer information om emissionen och anmälan gå till sidan för nyemissionen: Vi ser en mycket stark marknadsutveckling för flytande havsbaserad vindkraft i Sverige och Europa. I Sverige finns nu projekt i planeringsstadier på över 200 TWh årlig energiproduktion på vattendjup där flytande vindkraft antingen är nödvändigt eller övervägs. Det är…
Read more

Flowocean recieves growth loan for innovative companies from Almi Företagspartner

Flowocean has received a growth loan for innovative companies from Almi företagspartner. The loan amount is 1,350,000 SEK and has been financed with the support of the European Union and the European Investment Fund. The loan provides important working capital to the company and is also a mark of quality for the company’s innovative solution…
Read more