Företrädesemission avbryts och återbetalas

Styrelsen i Flowocean AB har idag den 20 november beslutat att avbryta pågående företrädesemission och genomföra återbetalning av genomförda teckningar. Anledningen till beslutet är att teckningsgraden blev för låg och att vi därmed inte uppnådde det minsta belopp om 3 MSEK som vi enligt memorandumet villkorat emissionen.  Styrelsen ser inte några förutsättningar att via förlängning…
Read more