Produkt

Unikt flytande vindkraftskoncet

Flowocean har utvecklat ett flytande fundament, där varje fundament bär upp två vindturbiner. Dessa kan installeras i flytande vindkraftsparker ute till havs. Genom att fundamentet flyter fritt och kan rotera runt den boj som är förankrad på havsbotten kommer fundamentet med vindturbinerna att ställa in sig självt i optimal vindriktning för maximal elproduktion.

Turbin

Olika leverantörer och storlekar av turbiner är möjligt på fundamentet. 

Flytaren

Flytaren bär två turbiner och kopplas ihop med mittbalken via vajrar. 

Boj

Bojen flyter och är förankrad tilll havsbotten med fyra linor. Utgör den stationära delen av av systemet. 

Mittbalk

Mittbalken och flytaren roterar fritt runt bojen. Änden av balken plug&play-kopplas till bojen. 

Konkurenskraftig lösning

Vår patenterade lösning är utvecklad från grunden för att vara kostnadseffektiv och klimatsmart. Vi har minimerat mängden stål, transport och logistik, gjort montering och installation så enkel som möjligt och minskat kostnaderna för underhåll. Denna innovation är avgörande för att göra flytande vindkraft mer tillgänglig och hållbar i kommersiell skala och vi står mycket väl rustade för att vara en viktig del av den stora energiomställning som nu pågår.

Unik design med beprövade komponenter
Flowocean har en innovativ och unik lösning bestående av beprövade komponenter. Vajrar har använts till hängbroar i över 100 år. Fackverksbalkar och svetsade cylindriska stålramverk används som bärande konstruktioner i diverse applikationer, allt från fartyg till vindkraftstorn, kraftledningsstolpar och lyftkranar mm. Vindkraftverk är etablerad teknik för energiutvinning både på land och till havs. Förankring av stora flytande plattformar, långt större än Flowoceans fundament, är känt från olja- och gasindustrin sedan decennier. Användningen av beprövad teknologi är en del av Flowoceans strategi och håller nere den tekniska risken med Bolagets lösning.

Plug & Play

Installation kan utföras enkelt ute till havs genom en ”Plug&Play”-koppling mellan boj och fundament vilket minimerar dyra utföranden ute till havs. Konstruktionen består av delar som redan produceras i stor skala såsom fackverk, rör och turbintorn som kan sammanställas utan behov av skeppsvarv och torrdockor, vilket minskar kostnaden vid produktion och montering.

Två turbiner på samma fundament

Genom att Flowoceans fundament möjliggör två turbiner på samma fundament kan mängden elenergi som produceras på en given mängd vattenarea öka jämfört med lösningar som har en turbin per fundament. Ofta är vattenområdet begränsat vilket innebär att man vill maximera elproduktionen per kvadratmeter vatten. Detta gör vår lösning attraktiv jämfört med många konkurrenter.

Unik användning av vajrar och boj

Det som är unikt och patenterat i Flowoceans lösningar är användningen av vajrar och boj. Vajrar kan endast belastas i drag (när de sträcks), att jämföra med en solid stålkonstruktion som tar upp tryck, drag, skjuvning och böjning. Genom att använda vajrar undviks komplicerade belastningsmönster vilket möjliggör en väsentlig lägre vikt än för motsvarande solid stålkonstruktion.

Stabil lösning med låg vikt

Genom att använda vajrar i stället för solida stålramar blir lösningen mjukare och mer transparent för påverkan av vågor och strömmar. Det innebär lägre accelerationer och påkänningar i strukturen och hela lösningen kräver betydligt mindre stål. Det resulterar i en stabil lösning även i hårda våg- och vindförhållanden. Samtidigt kostar fundamenten mindre att bygga, installera och underhålla.