Företrädesemission avbryts och återbetalas

Företrädesemission avbryts och återbetalas

Styrelsen i Flowocean AB har idag den 20 november beslutat att avbryta pågående företrädesemission och genomföra återbetalning av genomförda teckningar. Anledningen till beslutet är att teckningsgraden blev för låg och att vi därmed inte uppnådde det minsta belopp om 3 MSEK som vi enligt memorandumet villkorat emissionen.  Styrelsen ser inte några förutsättningar att via förlängning uppnå tillräckligt hög teckningsgrad för den affärsplan som vi har kommunicerat.

För de som tecknat utan företräde kommer ingen avräkningsnota skickas. För de som betalt för aktier genom teckningsrätter kommer återbetalning skötas av respektive bank och förvaltare. Vi har i dagsläget inte fått någon information från bankerna om när återbetalning kommer att ske. Som aktieägare behöver du inte göra något för att få återbetalning. För eventuella frågor om återbetalning hänvisar vi till respektive bank.

Styrelsen utvärderar just nu olika vägar framåt och kommer kommunicera om detta med aktieägarna inom kort.

Vi vill passa på att önska alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År!