Flowocean i Börsvärlden

Flowocean i Börsvärlden

Idag kan ni läsa om Flowocean på Börsvärlden där vår VD beskriver bolaget och pågående nyemission.

Vi har flera tydliga triggers i närtid såsom certifiering och samarbetsavtal. Vi agerar dessutom i en bransch under kraftig tillväxt med stark underliggande drivkraft. I Sverige pågår en snabb utveckling av befintliga och nya industrier samt elektrifiering av transportsektorn. Detta kräver stor tillgång till utsläppsfri el som därmed måste byggas ut i snabb takt. EU har identifierat havsbaserad vindkraft som strategiskt viktig för denna omställning. Detta skapar en gynnsam miljö för utveckling av flytande havsbaserad vindkraft och inte minst för Flowocean som är väl positionerade med en konkurrenskraftig lösning.

Cristoffer Kos, VD Flowocean AB

Klicka här för att läsa artikeln