Flowocean recieves growth loan for innovative companies from Almi Företagspartner

Flowocean recieves growth loan for innovative companies from Almi Företagspartner

Flowocean has received a growth loan for innovative companies from Almi företagspartner. The loan amount is 1,350,000 SEK and has been financed with the support of the European Union and the European Investment Fund.

The loan provides important working capital to the company and is also a mark of quality for the company’s innovative solution and business plan.


Flowocean har erhållit ett tillväxt lån för innovativa företag från Almi företagspartner. Lånets belopp uppgår till 1 350 000 SEK och har finansierats med stöd av Europeiska Unionen och Europeiska Investeringsfonden.

Lånet tillför viktigt rörelsekapital till bolaget och är också en kvalitetsstämpel på bolagets innovativa lösning och affärsplan.


Contact
Jimmy Nybom
CFO, Flowocean AB
Jimmy.nybom@flowocean.com