Stockpicker intervjuvar Flowocean

Stockpicker intervjuvar Flowocean

Nu kan du läsa en intervju med Flowoceans VD, Cristoffer Kos som publicerats på Stockpicker.

Foto på Cristoffer Kos, VD Flowocean AB

Varför tycker du Flowocean är en bra investering?

Vår affärsmodell är lätt, skalbar och väl anpassad för den tid och marknad vi lever i. Vi har ett mycket starkt team på plats med erfarenhet och nätverk att lyckas med den affärsplan vi har. Vi har flera tydliga triggers i närtid såsom certifiering och samarbetsavtal. Vår tekniska lösning är i framkant och precis det branschen behöver för att kunna realisera den stora portfölj av projekt som utvecklas.

Vi agerar i en bransch under kraftig tillväxt med stark underliggande drivkraft. I Sverige pågår en snabb utveckling av befintliga och nya industrier samt elektrifiering av transportsektorn. Detta kräver stor tillgång till utsläppsfri el som därmed måste byggas ut i snabb takt. EU har identifierat havsbaserad vindkraft som strategiskt viktig för denna omställning. Detta skapar en gynnsam miljö för utveckling av flytande havsbaserad vindkraft och inte minst för Flowocean som är väl positionerade med en konkurrenskraftig lösning.

Sammantaget ser vi därför möjlighet till snabb tillväxt och därmed en bra avkastning för aktieägarna.

Cristoffer Kos

Om du blickar framåt 5 år i tiden, hur ser Flowocean ut då?

Om 5 år är vi ett kassaflödespositivt bolag under stark tillväxt. Vi har säkrat organisationen för att kunna hantera tillväxten och vi satsar på R&D för nya lösningar som marknaden efterfrågar. Vi är på god väg mot vår ambition att bli en ledande teknisk leverantör av flytande fundamentslösningar globalt.

Klicka här för att läsa hela intervjun