Ola Johansson and Bengt Assarsson joins Management Team

Ola Johansson and Bengt Assarsson joins Management Team

Ola Johansson is now stepping into the role of project manager and Bengt Assarsson as business development manager.

I am very pleased to announce that we have strengthened our management team with two senior and very experienced individuals. Ola Johansson and Bengt Assarsson are joining the management team, enhancing our ability to work with both technical maturity and the commercial process towards agreements with industrial companies and end customers. Together with Mats Goldberg, who leads the technology development, and the board, we now have a very competent team for our commercialization efforts.

Cristoffer Kos, CEO

Ola Johansson kliver nu in i rollen som projektchef och Bengt Assarsson som affärsutvecklingschef.

Det är med stor glädje jag kan meddela att vi stärkt ledningsgruppen med två seniora och mycket erfarna personer. Ola Johansson och Bengt Assarsson kliver in i ledningsgruppen och stärker vår förmåga att arbeta både med den tekniska mognaden och den kommersiella processen mot avtal med industriella bolag och slutkunder. Tillsammans med Mats Goldberg som leder teknikutvecklingen och styrelsen har vi nu ett mycket kompetent team för vårt kommersialiseringsarbete.  

Cristoffer Kos, VD

Contact
Cristoffer Kos, CEO
cristoffer.kos@flowocean.com

Ola Johansson, CPO
ola.johansson@flowocean.com

Bengt Assarsson, CBO
bengt.assarsson@flowocean.com