Flowocean (Publ) becomes a Public Company

Flowocean (Publ) becomes a Public Company

At an Extraordinary General Meeting held on the 5th of October, it was resolved to transition Flowocean AB (Publ) to a public company with shares registered on Euroclear. This marks a significant milestone for the company, and we look forward to share more news about our exiciting journey ahead soon.

Additionally, the General Meeting elected Jimmy Nybom to the Board of Directors. With his extensive experience working with publicly traded companies in Sweden, Jimmy is poised to be a valuable asset to the Board. We extend a warm welcome to Jimmy.


Vid en extra bolagsstämma som hölls den 5:e oktober beslutades det att göra Flowocean AB (Publ) till ett publikt bolag med aktier registrerade på Euroclear. Detta markerar en betydande milstolpe för bolaget, och vi ser fram emot att dela flera nyheter om vår spännande resa framåt snart.

Vidare valde bolagsstämman Jimmy Nybom till styrelsen. Med hans omfattande erfarenhet av att arbeta med börsnoterade företag i Sverige kommer Jimmy att vara en värdefull tillgång för styrelsen. Vi hälsar Jimmy varmt välkommen.


Contact
Cristoffer Kos,
CEO
cristoffer.kos@flowocean.com