FLOW

Innovativ flytande vindkraft

Flowocean har utvecklat och patenterat ett unikt koncept för flytande vindkraftsfundament. Konceptet innebär stora fördelar såsom avsevärt lägre lägre vikt och produktionskostnad än konkurrerande fundament på marknaden.

Varför flytande vindkraft?

71 % av världens yta består av vatten. Konkurrensen om landyta är mycket stor och en begränsande faktor för vindkraft. Det är därför naturligt att föra upp vindkraftsparker ute till havs. Där kan de dessutom ofta anslutas till större kustnära städer där elbehovet är som störst. Vindhastigheterna är högre ute till havs än på land vilket leder till högre elproduktion. Vindarna är dessutom mer stabila över året vilket också gör att havsbaserad vindkraft blir mindre volatil än landbaserad vindkraft.

Vår unika lösning

Flowocean har utvecklat ett flytande fundament, där varje fundament bär upp två vindturbiner. Dessa kan installeras i flytande vindkraftsparker ute till havs. Genom att fundamentet flyter fritt och kan rotera runt den boj som är förankrad på havsbotten kommer fundamentet med vindturbinerna att ställa in sig självt i optimal vindriktning för maximal elproduktion.

Plug & Play

Lösningen är designad från grunden för att vara så kostnadseffektiv som möjligt. Installation kan utföras enkelt ute till havs genom en ”Plug&Play”-koppling mellan boj och fundament vilket minimerar dyra utföranden ute till havs. Konstruktionen består av delar som redan produceras i stor skala såsom fackverk, rör och turbintorn som kan sammanställas utan behov av skeppsvarv och torrdockor, vilket minskar kostnaden vid produktion och montering.

Två turbiner på samma fundament

Genom att Flowoceans fundament möjliggör två turbiner på samma fundament kan mängden elenergi som produceras på en given mängd vattenarea öka jämfört med lösningar som har en turbin per fundament. I flera projekt är vattenområdet begränsat vilket innebär att man vill maximera elproduktionen per kvadratmeter vatten vilket gör Flowoceans lösning attraktiv jämfört med många konkurrenter.

Unik användning av vajrar och boj

Det som är unikt och patenterat i Flowoceans lösningar är användningen av vajrar och boj. Vajrar kan endast belastas i drag (när de sträcks), att jämföra med en solid stålkonstruktion som tar upp tryck, drag, skjuvning och böjning. Genom att använda vajrar undviks komplicerade belastningsmönster vilket möjliggör en väsentlig lägre vikt än för motsvarande solid stålkonstruktion.

Stabil med låg vikt genom vajrar

Genom att använda vajrar i stället för solida stålramar blir lösningen mjukare och mer transparent för påverkan av vågor och strömmar. Det innebär lägre accelerationer och påkänningar i strukturen och hela lösningen kräver betydligt mindre stål. Det resulterar i en stabil lösning även i hårda våg- och vindförhållanden. Samtidigt kostar fundamenten mindre att bygga, installera och underhålla. 

Innovativ design – beprövade komponenter

Flowocean har en innovativ och unik lösning bestående av beprövade komponenter. Vajrar har använts till hängbroar i över 100 år. Fackverksbalkar och svetsade cylindriska stålramverk används som bärande konstruktioner i diverse applikationer, allt från fartyg till vindkraftstorn, kraftledningsstolpar och lyftkranar mm. Vindkraftverk är etablerad teknik för energiutvinning både på land och till havs. Förankring av stora flytande plattformar, långt större än Flowoceans fundament, är känt från olja- och gasindustrin sedan decennier. Användningen av beprövad teknologi är en del av Flowoceans strategi och håller nere den tekniska risken med Bolagets lösning.

Några siffror

Av världens yta är vatten

Av Europas vindkraftsyta är på 60 meters djup

TWh el planeras i Sverige där flytande vind är aktuellt